كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) زهرا قدياني

زهرا قدياني
[ شناسنامه ]
درباره يزدان تفنگ ندارد. ...... يكشنبه 89/10/19
لپـــــّوي خوردني ...... يكشنبه 89/10/19
در باب کلمه ...... دوشنبه 89/10/13
درباره نمايش کليد ...... يكشنبه 89/10/12
امين آباد بهتر است يا اينجا؟! ...... پنج شنبه 89/10/2
مختارنامه و نظريه وبلن ...... چهارشنبه 89/10/1
من و ماه محرم زنده بودن ...... پنج شنبه 89/9/25
چند روايت معتبر درباره مادري ...... شنبه 89/9/20
خيمه ...... پنج شنبه 89/9/18
باز هم اين چشم ابري با من است‏ ...... چهارشنبه 89/9/17
تبليغ با ترفند زن متولد اسفند ...... جمعه 89/9/12
رفته بوديم زيارت پائيز ...... جمعه 89/8/28
قدرت جامعه ...... سه شنبه 89/8/25
همه چيز را همگان دانند... ...... پنج شنبه 89/8/20
چند کلمه درباره امرجنسي ...... شنبه 89/8/15
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها